STEM MIDDLE

stem
middle
6-10 років

Основні курси (1-й клас)

Основи робототехніки

Вік дітей: 1-й клас

Що вивчаємо:

Це вступний курс до робототехніки, що дає можливість поринути у захопливий світ роботів, наукові проекти, вивчати тваринний світ, дізнаватися про новітні технології та досліджувати космічний простір, конструюючи і програмуючи автономних роботів. Протягом курсу діти вивчають основи механіки, математики та програмування. Головний принцип навчання на цьому етапі – «а що як?»: діти експериментують, перевіряють свої теорії та не бояться припускатися помилок.

Яких результатів досягаємо:

Діти оперують поняттями: робот, датчик, комп’ютерна гра, маніпулятор, віртуальна реальність, інфрачервоне випромінювання, безпровідне з’єднання; механізми (кривошип, зубчаста передача руху, редуктор, передавальне відношення, ремінний механізм, черв’ячна передача руху); вміють компонувати деталі для створення різних механізмів, програмувати у середовищі LEGO Education WeDo 2.0, працювати у команді, знаходити спільну мову з напарником, розв’язувати складні завдання під час роботи над проектом.

Додаткові курси (1-й клас)

Захоплююча математика
(рівень 1)

Вік дітей: 6-7 років, 1-й клас

Що вивчаємо:

Основне завдання курсу – зацікавити дітей у вивченні математики, навчити шукати та пояснювати власні рішення, розвинути навички логічного мислення та аналізу. За допомогою LEGO ми «конструюємо» умови й розв’язуємо завдання з додавання, віднімання, знаходимо частину від цілого тощо. У процесі гри засвоюємо математичні поняття й вивчаємо геометричні фігури. А для закріплення здобутих знань розгадуємо головоломки, вирішуємо задачі на логіку, виконуємо завдання на ПК та граємо в командні математичні ігри.

Яких результатів досягаємо:

Курс прищеплює дітям любов до математики. Вони вчаться порівнювати величини, знайомляться з фізичними поняттями відстані, часу, маси й об’єму, можуть розрізняти одиниці вимірювання (см, м, км, год., хв., с., г, кг, мл, л). Діти навчаються презентувати дані у вигляді графіків і діаграм та поступово розвивають комп’ютерну грамотність і кмітливість.

Основні курси (2-й клас)

Робототехніка Scratch

Вік дітей: 2-й клас

Що вивчаємо:

Під час цього курсу діти поглиблюють базові навички програмування й беруться за конструювання складних роботів. Виконуючи основні завдання, вони можуть вигадувати власні історії, програмувати ігри й створювати анімацію.

Яких результатів досягаємо:

Курс тренує логіку, розвиває технічне мислення й уміння аналізувати. Діти поглиблюють знання й навички програмування, творчого та системного мислення, а робота в парах поліпшує вміння спілкуватися.

Додаткові курси (2-й клас)

Захоплююча математика
(рівень 2)

Вік дітей: 7-8 років, 2-й клас

Що вивчаємо:

Логічне продовження курсу «Захоплююча математика. Рівень 1», що містить в собі ще більше цікавих задач, унікальних моделей та нестандартних рішень. Кожне завдання має логічну складову та не один підхід до розв’язання. Завдання курсу: орієнтувати дітей на виконання конкретних і складних математичних завдань за допомогою цеглинок LEGO, в якості матеріалу для рахування та моделювання

Яких результатів досягаємо:

Комунікація: вміння працювати в колективі, презентувати результати своєї діяльності. Критичне мислення: вміння логічно мислити та аналізувати. Визначення способу розв’язання задач та його обґрунтування. Науково-технічна грамотність: базові знання з математики. Креативність: Вміння виявляти та пропонувати новий спосіб розв’язання задач.

Kid’s project
(рівень 1)

Вік дітей: 7-9 років

Що вивчаємо:

Учні об’єднуються в команди та створюють проекти, присвячені актуальним науковим і соціальним питанням, наприклад: утилізації та переробленню сміття, відновлюваним джерелам енергії, допомозі людям з обмеженими можливостями. Вони конструюють складні моделі приладів і навчаються створювати презентації в PowerPoint і StoryVisualizer.

Яких результатів досягаємо:

Працюючи над спільним проектом, дитина здобуває практичні навички роботи з комп’ютером, швидкого пошуку й оброблення інформації. Також навчається спілкуванню в команді й розвиває вміння робити усні презентації.

Minecraft Education

Вік дітей: 2-й клас

Що вивчаємо:

Діти переносяться у віртуальний світ Minecraft - місце необмежених можливостей, де вони можуть змінювати, будувати, створювати, експериментувати, спілкуватися з друзями та навчатися разом з ними. Курс чудово доповнює шкільну програму предмету "Я досліджую світ". І по секрету: діти, що відвідують заняття з Minecraft, менше грають вдома.

Яких результатів досягаємо:

Діти набувають навиків розподіляти та виконувати різні ролі в команді, враховуючи інтереси всіх учасників. Знаходять нестандартні та оптимальні шляхи розв’язання проблем середовища. Знайомляться з правилами поведінки та безпеки у віртуальному світі. Набувають досвіду з використання прав власності.

Основні курси (3-й клас)

Практична механіка

Вік дітей: 3-й клас

Що вивчаємо:

Захопливі експерименти для дітей 3+ класів, під час яких вони ознайомлюються з поняттями швидкості, інерції, сили, прискорення, енергії, тиску та одиницями їх вимірювання. Спочатку діти конструюють модель з LEGO, а потім змінюють параметри, досліджують та аналізують результати — завдяки таким практичним роботам інформація стає наочною та легко засвоюється .

Яких результатів досягаємо:

Учні вчаться самостійно планувати та здійснювати експерименти, а потім аналізувати результати. Такий підхід сприяє засвоєнню нового, вмінню визначати причино-наслідкові зв’язки й розвиває технічне мислення.

Додаткові курси (3-й клас)

Kid’s project
(рівень 2)

Вік дітей: 8-9 років

Що вивчаємо:

Поглиблюємо навички генерування інноваційних рішень і захисту власних ідей: тепер діти конструюють не моделі, які вже існують, а власні проекти. Для створення проекту вони комбінують знання з різних галузей і багато працюють у команді, вчаться робити відеопрезентації та роблять спроби монтажу рекламних роликів власних винаходів у Movie Maker.

Яких результатів досягаємо:

Після курсу діти здобувають базові навички фільмування, монтують власні презентаційні відео в Movie Maker. У слухачів також розвивається уява й аналітичне мислення, вони злагоджено працюють у команді, захищають власну думку та впевнено виступають перед аудиторією.

Країнознавство

Вік дітей: 8-12 років

Що вивчаємо:

Кожне заняття — це віртуальна подорож новою країною, знайомство з її пам’ятками, культурою, традиціями, історією, видатними особистостями. Діти створюють сюжети власних мандрівок і, використовуючи уяву, складають з LEGO відомі міста й пам’ятки, а потім створюють комікси за власними сюжетами.

Яких результатів досягаємо:

Курс розвиває туристичну грамотність дитини, надає базові знання з географії, культури й історії країн світу, навчає роботі з комп’ютером, креативності і комунікабельності.

Minecraft Education

Вік дітей: 3-й клас

Що вивчаємо:

Діти набувають навичок вільного володіння автоматизаціями у віртуальному світі Minecraft, використовуючи середовище програмування Make Code (програми складаються з блоків, які одним кліком перетворюються на справжній JavaScript код). Учні отримають у своє розпорядження власного віртуального робота, з яким навчаться великій кількості корисних трюків. У процесі прикладного і наочного навчання слухачі можуть засвоїти ці теми з програмування.

Яких результатів досягаємо:

Реалізація учнями власних ідей за допомогою програмування, розв’язання логічних зв’язків між створеною програмою та тим, що відбувається на екрані. Набуття вмінь логічно доводити правильність/неправильність роботи алгоритмів. Виявлення в них помилок. Визначати важливість ідей та порад по покращенню роботи алгоритмів.

«Архітектура» (рівень 1)

Вік дітей: 8-16 років

Що вивчаємо:

Це курси для майбутніх архітекторів, дизайнерів, художників та інженерів. Діти знайомляться зі всесвітньо відомими пам’ятками архітектури й конструюють їх зі спеціальних архітектурних наборів LEGO. Вивчають архітектурні стилі й напрями та навчаються розрізняти їх. Крім цього, вони навчаються працювати з олівцем, зображати план, фасад, розріз і перспективу будівель та споруд.

Яких результатів досягаємо:

Діти розвивають дрібну моторику рук, просторову уяву, уміння переносити свої ідеї на папір і втілювати їх. Курс передбачає багато командної роботи, під час якої діти навчаються розподіляти обов’язки, слухати одне одного й домовлятися.

Основні курси (4-й клас)

Science

Що вивчаємо:

Вік дітей: 4-й клас

Курс поєднує основи фізики та інженерії, інформаційних технологій та робототехніки. Такий комплексний підхід розвиває в дітях вміння комбінувати знання з різних сфер. Кожне завдання потребує творчого розв’язання — щоб його виконати, діти мають зрозуміти, які параметри можна змінити. А якщо завдання дається легко, можна відразу перейти до наступного. Таким чином, протягом курсу діти дізнаються, що таке швидкість, прискорення й сила, тиск і потужність, напруга, сила струму та багато іншого.

Яких результатів досягаємо:

Учні поглиблюють навички творчої роботи. Вони самостійно планують і проводять експерименти, навчаються творчо мислити, щоб розв’язувати практичні завдання, і починають самостійно визначати потрібний для цього час.

Додаткові курси (4-й клас)

«Архітектура» (рівень 2)

Вік дітей: 9-16 років

Що вивчаємо:

Курс – продовження «Архітектури. Рівень 1», де діти краще засвоять вже вивчені поняття та вивчять близько двадцяти нових. Виконають нові творчі роботи на закріплення засобів композиції. Діти познайомляться з архітектурою країн світу які існували в різні часи, та поринуть у світ сучасної архітектури. Ми продовжимо розвивати навички виконання ескізу та клаузури в робочому альбомі та втілювати свої найсміливіші ідеї за допомогою LEGO, а збільшена кількість творчих занять дадуть змогу як найкраще розкрити потенціал учня.

Яких результатів досягаємо:

Комунікабельність: вміння працювати не лише в парі а й в команді, розподіляти працю в залежності від умінь та навиків компаньйона. Ціннісне ставлення до проектів та роботи інших. Критичне мислення: Вміння відрізняти основні архітектурні стилі та архітектуру країн світу та визначати ознаки стилю під час виконання завдань. Науково-технічна грамотність: Вивчення особливостей та періодизації стилів, поглиблене вивчення кожного із засобів композиції, знайомство з об’ємно-просторовою композицією. Вивчення нових архітектурних елементів не характерних для країн Європи. Покращення навичок у виконанні архітектурного ескізу та клаузури. Креативність: Створення власних проектів з використанням заданого засобу композиції та застосування рядів Фібоначчі у створенні будівлі, споруди або ансамблю.

Підпишіться і слідкуйте за нашими
новинами в соціальних мережах

Політика конфіденційності

ТОВ Пролего розробило сайт для STEM-школи Inventor. Цей сервіс надається ТОВ Пролего безкоштовно і призначений для використання наших клієнтів.

Ця сторінка використовується для інформування користувачів сайту про нашу політику щодо збору, використання та розголошення персональної інформації.

ТОВ Пролего визнає важливість захисту персональної інформації своїх клієнтів та вважає своєю задачею забезпечити її конфіденційність.

Якщо ви вирішуєте скористатися нашим додатком, ви погоджуєтесь з наведеними нижче умовами Політики конфіденційності ТОВ Пролего. Якщо ви не погоджуєтесь з цими умовами, будь ласка, не використовуйте сайт STEM-школи INVENTOR. персональна інформація, яку ми збираємо, використовується для надання та вдосконалення нашого сервісу. Ми не будемо використовувати або надавати вашу інформацію третім особам, крім випадків, описаних у цій Політиці конфіденційності.

Використання персональних даних

Під персональними даними ТОВ Пролего розуміє: ім'я, прізвище, по батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, поштова адреса користувача, стать, особливості здоров’я, що ви нам повідомляєте.

Зазначення користувачем своєї адреси електронної пошти підтверджує його згоду на отримання електронних повідомлень від STEM-школи INVENTOR.

Зазначення користувачем свого номеру мобільного телефону підтверджує його згоду на отримання смс повідомлень та повідомлень електроною поштою від STEM-школи INVENTOR.

ТОВ Пролего залишає за собою право проводити інформаційні поштові розсилки, використовуючи зібрані вказаним способом електронні поштові адреси користувачів. Користувач може відмовитися від отримання повідомлень, натиснувши на посилання «Відмовитися від розсилки».

Вся отримана інформація про користувачів зберігається в захищеній базі даних. ТОВ Пролего гарантує захист цих персональних даних від несанкціонованого використання.

ТОВ Пролего зобов'язується не надавати персональні дані третім особам, без попереднього отримання згоди власників інформації.

Безпека

Ми цінуємо вашу довіру у наданні нам вашої персональної інформації, тому ми прагнемо використовувати комерційно прийнятні засоби її захисту. Ми робимо все можливе для того, щоб захистити сайт STEM-школі INVENTOR своїх користувачів від несанкціонованого доступу до довіреної нам інформації, внесення в неї змін, її розголошення чи знищення.

Але пам'ятайте, що ні один спосіб передачі через Інтернет, ані метод електронного зберігання на 100% не забезпечує надійність передачі інформації, і ми не можемо гарантувати його абсолютну безпеку.

Посилання на інші сайти

Сайт STEM-школі INVENTOR може містити в собі посилання на інші інтернет-ресурси. Зверніть увагу, що компанія ТОВ Пролего не несе відповідальності за зміст цих сайтів або їх політику конфіденційності, а також за дані, які можуть збиратися на таких сайтах, навіть якщо на цих сайтах присутня назва або логотип компанії ТОВ Пролего. Політика конфіденційності сайтів може відрізнятися, тому користувачеві необхідно ознайомитися з політикою в кожному випадку.

Захист дитячої конфіденційності.

ТОВ Пролего серйозно ставиться до захисту дитячої конфіденційності. Ми не збираємо персональні дані неповнолітніх осіб або, де дозволяє чинне законодавство, осіб, які не досягли віку 13 (тринадцяти) років. Діти до 13 (тринадцяти) років повинні отримати згоду батьків/опікунів перед наданням

персональних даних до нашого додатку. Якщо після отримання даних ми визначимо, що користувач не досяг цього віку, ми не будемо використовувати ці персональні дані без згоди батьків/опікунів. Однак без такої згоди дитина не

зможе брати участі у певній діяльності. Батьки/опікун можуть переглянути, видалити, змінити або відмовитись від подальшого надання або використання персональних даних дитини, зв’язавшись із нами за допомогою електронної пошти info@inventor.com.ua.

Зміни до цієї Політики конфіденційності

Час від часу ми можемо вносити зміни в нашу Політику конфіденційності. Таким чином, вам рекомендується періодично переглядати цю сторінку для будь-яких змін. Ми повідомимо вас про будь-які зміни, опублікувавши нову Політику конфіденційності на цій сторінці. Ці зміни вступають в дію відразу після їх розміщення на цій сторінці.

Для зв’язку з нами

Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої Політики конфіденційності, не соромтеся звертатися до нас.